Na een fouutloze omloop in het basisparcours, moest Rodrigo Geisteira Almeida als 1e van start in de barrage. Dus moesten er risico's genomen worden en Rodrigo piloteerde Isolde naar de snelste tijd zoals op het einde van de proef is gebleken, maar helaas viel 1 balk na een heel scherpe wending op de voorlaatste verticaal. Toch kan Rodrigo met Isolde van een geslaagd CSI 2* te Gent spreken met een 1e en 11e klassering, well done rider & horse !!!